REGULAMIN

REGULAMIN

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży;

2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ANDERS;

3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.anderslabel.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ANDERS a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

7. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.anderslabel.com.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.anderslabel.com, prowadzony jest przez:

ANDERS

Ewelina Anders

ul. Torowa 80

95-200 Pabianice

NIP 7312013772

REGON 365941180

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

5. Informacje o Towarach podane są na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zamówienie, płatność, wysyłka

1. Klient może składać zamówienie w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.anderslabel.com bez konieczności rejestracji (jako „gość”) lub poprzez mail anderslabel@gmail.com

2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT

3. Klient może dokonać płatności na trzy sposoby:

  • wykonując przelew na poniższy numer konta:

mBank

44 1140 2004 0000 3102 7489 2575

ANDERS

ul. Torowa 80

95-200 Pabianice

  • dokonując płatności online za pośrednictwem serwisu PayPal, www.paypal.pl 
  • kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayLane, www.paylane.pl

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

4. Sprzedawca nie realizuje wysyłki za pobraniem.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, następnie informację o przyjęciu zamówienia do realizacji i wysyłki.

7. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji i utworzeniu wysyłki jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

8. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy, w przypadku kart w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji.

9. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

10. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy.

11. Zamówienia na terenie Polski dostarczane są kurierem pocztowym. Termin i koszt przesyłek międzynarodowych ustalany jest indywidualnie poprzez mailowy kontakt ze Sklepem pod adresem anderslabel@gmail.com

12. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku faktury VAT wymagane jest skontaktowanie się z obsługą sklepu mailowo pod adresem anderslabel@gmail.com. 13. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie mailowo pod adresem anderslabel@gmail.com. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

14. W przypadku braku towaru w magazynie, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż termin przewidziany przy składaniu danego zamówienia. Sklep zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia anulowania zamówienia.

III. Wymiana, zwrot, reklamacja

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny lub dokonać wymiany towaru na inny.

2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest dołączenie do zwracanego towaru dowodu zakupu oraz formularza zwrotu, który dołączany jest do każdej przesyłki. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.

3. Zwrot płatności Klientowi następuje, w terminie 14 dni roboczych przelewem bankowym na podane przez Klienta konto po otrzymaniu przez Sklep przesyłki ze zwróconym towarem. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków za transakcję będzie dokonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej. Zamawiającego wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

4. W przypadku chęci wymiany towaru na inny, należy skontaktować się z mailowo z obsługą Sklepu pod adresem anderslabel@gmail.com. Nowy towar zostanie wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Sklep przesyłki z wymienianym towarem. Koszt wysyłki wymienianego towaru ponosi Klient.

5. Klient może złożyć reklamację, kontaktując się ze Sklepem mailowo pod adresem anderslabel@gmail.com. Aby Sklep mógł rozpatrzyć reklamację niezbędne jest dostarczenie reklamowanego towaru sprzedawcy wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

6.Sklep Internetowy www.anderslabel.com w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep możliwie jak najszybciej naprawi bądź wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany towar.

8. Towar szyty na miarę, na specjalne zamówienie - nie podlega zwrotowi. 

IV. Postanowienia końcowe

1. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu www.anderslabel.com zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w sklepie www.anderslabel.com są przetwarzane przez ANDERS wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych. 

3. Zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne na stronie sklepu www.anderslabel.com są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu www.anderslabel.com

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). 

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21 lutego 2017 roku. 

7. Sklep Internetowy www.anderslabel.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu www.anderslabel.comKoszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów